: 737 836 585 : [email protected]

Servis Elektro Kohout

K čemu je pravidelná kontrola bojlerů a akumulačních kamen?

Jak fungují akumulační kamna?

Podstata fungování akumulačních kamen je v ukládání tepla z topných spirál do magnetizových cihel. Teplo se shromažďuje v průběhu levného tarifu elektřiny. Akumulované teplo je rozváděno do místnosti pomocí dvourychlostního ventilátoru, který je zabudován ve spodní části kamen. Ventilátor je ovládán pomocí regulátoru umístěného v místnosti. Pláš akumulačních kamen je tepelně izolován, takže je omezeno neřízené sálání tepla. Tento způsob hospodárného vytápění je velmi výhodný, dokonce srovnatelný s plynovým vytápěním.

Proč si nechat zkontrolovat a vyčistit akumulační kamna?

  • udržení tepelného výkonu Vašich kamen při poruše tepelné pojistky, termostatu nebo tělesa totiž dochází k úbytku výkonu Vašich akumulačních kamen
  • předejití možného požáru, který může být důsledkem postupného celkového zanesení akumulačních kamen prachem při každodenním provozu ventilátoru
  • utlumení hluku, který Vás může zbytečně rušit pokud je ventilátor zanesen prachem, dochází k nevyváženosti turbíny a uvolnění některých jejich součástí, které při provozu způsobují hluk
  • udržení dostatečného převodu el. proudu při velkém zatížení kamen dochází k oxidačním procesům na kontaktech jednotlivých elektrických součástek, které se tím ohřívají a mohou způsobit nedostatečný převod proudu

Proč si nechat zkontrolovat a vyčistit boiler?

Jestliže se v místě Vašeho bydliště vyskytuje tvrdá voda, je pravděpodobné, že i Váš boiler bude zanesen sanitrem; výsledkem bude zvýšená spotřeba a snížená účinnost topného článku. Zanesení sanitrem může tedy následně způsobit tyto závady:

  • přerušení bezpečnostního termostatu
  • porušení topného článku
  • nadměrnou spotřebu energie
  • snížení životnosti boileru

Pokud máte nainstalovanou Mg anodu, dochází postupně k jejímu obalování vodním sanitrem. Po určitém čase je tedy třeba zanesenou anodu vyměnit. Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu nestane, dojde k usazování vodního kamene také na ostatní části boileru, což způsobí nedostatečný převod tepla do ohřívané vody. Dochází také k přehřívání topného článku, na které reagují i ostatní elektrické součástky boileru s možným následným poškozením. Vyčištění a preventivní kontrola Vám zaručí delší životnost Vašeho boileru a zároveň menší pravděpodobnost poruchy. Proč tedy čekat se studenou vodou na opravu do zítřka, když my Vám pomůžeme už dnes?!

Záruční podmínky?

Záruční doba na opravu je 3 měsíce na práci a 6 měsíců na materiál.